درباره ما

و ان لیس للانسان الا ما سعی   

         *برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست*  

صنعت موتور سیکلت یک صنعت عظیم در اقتصادهای مدرن دنیا به شمار رفته و جزء پنج صنعت بزرگ دنیا محسوب می گردد در دهه های اخیر استفاده از این وسیله به طور فزاینده ای رشد یافته وهمچنان در حال گسترش است و به تبع افزایش روز افزون اتفاده از این وسیله , میزان تولید آن نیز در سالهای اخیر ,روند چشمگیری داشته است.                                                                                                                کارخانه صنعتی ثاقب خودرو با رویکردی متفاوت نسبت به الگو سازی های مرسوم توسعه صنعتی به موضوع تولید موتور سیکلت پرداخته است .

گروه صنعتی ثاقب همواره سعی کرده در بخش تولید از بهترین و مجرب ترین نیرو ها ومتخصصین توانمند استفاده کنند که این خود کیفیت کار را  تا حد قابل قبولی بالا می بردو سعی کرده با بکارگیری بهترین و مجهز ترین دستگاه ها تولید خود را افزایش دهد.

تماس با ما